Handhållna fåglar

Sydnäktergal Sydnäktergal visas upp ölands södra udde
1 Sydnäktergal Sydnäktergal visas upp ölands södra udde
Sibirisk Järnsparv Sibirisk Järnsparv Ottenby Öland
2 Sibirisk Järnsparv Sibirisk Järnsparv Ottenby Öland
Taigasångare Taigasångare Ölands södra udde
3 Taigasångare Taigasångare Ölands södra udde
Kungsfågelsångare Kungsfågelsångare Ottenby Öland
4 Kungsfågelsångare Kungsfågelsångare Ottenby Öland
Svart rödstjärt Svart rödstjärt Ottenby Öland
5 Svart rödstjärt Svart rödstjärt Ottenby Öland
Gräshoppsångare Gräshoppsångare Ottenby
6 Gräshoppsångare Gräshoppsångare Ottenby
Svartmes Svartmes ringmärkt Häradskär
7 Svartmes Svartmes ringmärkt Häradskär
Grå flugsnappare Grå flugsnappare ringmärkt Häradskär
8 Grå flugsnappare Grå flugsnappare ringmärkt Häradskär
Järnsparv Järnsparv Häradskär
9 Järnsparv Järnsparv Häradskär
Gransångare Gransångare ringmärkt Häradskär
10 Gransångare Gransångare ringmärkt Häradskär
Gransångare Gransångare ringmärkt Häradskär
11 Gransångare Gransångare ringmärkt Häradskär
Pärluggla Pärluggla Häradskär
12 Pärluggla Pärluggla Häradskär
Pärluggla Pärluggla Häradskär
13 Pärluggla Pärluggla Häradskär
Brunsiska Brunsiska i Häradskär
14 Brunsiska Brunsiska i Häradskär
Rödvingetrast Ringmärkt Rödvingetrast visas upp på Häradskär
15 Rödvingetrast Ringmärkt Rödvingetrast visas upp på Häradskär
Rödhake Ringmärkt Rödhake visas upp på Häradskär
16 Rödhake Ringmärkt Rödhake visas upp på Häradskär
Gärdsmyg Ringmärkt Gärdsmyg visas upp på Häradskär
17 Gärdsmyg Ringmärkt Gärdsmyg visas upp på Häradskär
Kungsfågel Ringmärkt Kungsfågel visas upp på Häradskär
18 Kungsfågel Ringmärkt Kungsfågel visas upp på Häradskär
Morkulla Morkulla visas upp i Ottenby Öland
19 Morkulla Morkulla visas upp i Ottenby Öland
Höksångare Höksångare i Ottenby Öland
20 Höksångare Höksångare i Ottenby Öland
Höksångare Höksångare i Ottenby Öland
21 Höksångare Höksångare i Ottenby Öland
Nötkråka Nötkråka i Ottenby
22 Nötkråka Nötkråka i Ottenby