Faglar

Alkor

3 bilder

Andfåglar

120 bilder

Biätare

2 bilder

Doppingar

48 bilder

Duvor

13 bilder

Finkar

70 bilder

Flugsnappare

94 bilder

Gärdsmyg

5 bilder

Gäss

52 bilder

Gök

2 bilder

Hackspettar

16 bilder

Hägrar

16 bilder

Hönor

28 bilder

Korsnäbbar

14 bilder

Kråkfåglar

21 bilder

Kungsfiskare

4 bilder

Kungsfåglar

15 bilder

Labbar

2 bilder

Lärkor

24 bilder

Lommar

8 bilder

Måsar

18 bilder

Mesar

77 bilder

Nattskärror

2 bilder

Nötväcka

9 bilder

Rovfåglar

120 bilder

Seglare

2 bilder

Sidensvans

5 bilder

Skarvar

10 bilder

Sparvar

22 bilder

Starar

13 bilder

Storkar

9 bilder

Svalor

18 bilder

Svanar

19 bilder

Sångare

73 bilder

Tärnor

42 bilder

Törnskator

27 bilder

Trädkrypare

6 bilder

Trana

4 bilder

Trastfåglar

24 bilder

Trutar

24 bilder

Ugglor

22 bilder

Vadare

160 bilder

Ärlor

26 bilder