Natur

Åbackarna Åbackarna. Åbackarna Hösten i Åbackarna. Gesundaberget Gesundaberget Mora Getå Getåravinnen
Getå Getåravinnen Getå Getåravinnen Getå Getåbäcken Norrköping Hösten 2007 Hösten 2007 i Åbackarna
Höst i Leonardsberg Höst i Leonardsberg Långe Jan Långe Jan , Öland Mittåkläppen Härjedalen Mittåkläppen Härjedalen Mittåkläppen Härjedalen Mittåkläppen Härjedalen
Natten Hjortar i Ottenby Hjortar i Ottenby Oväder Oväder över Leonardsberg. Sädesfält Sädesfält fotograferad i solnedgång. Kårtorp.
Sebybadet Sebybadet Öland Sebybadet Öland Sebybadet Öland Sebybadet Öland Sebybadet Öland Sebybadet Öland Sebybadet Öland
Solnedgång i Nybro Solnedgång i Nybro Solnedgång Solnedgång i Ottenby Öland Tidig morgon i Leonardsberg Tidig morgon i Leonardsberg Vinter Vinter i Åbackarna
Vinter Vinter i Åbackarna Vinter Vinter i Åbackarna Vinter Vinter i Åbackarna