faglar

Alkor

1 bild

Doppingar

14 bilder

Duvor

11 bilder

Finkar

27 bilder

Flugsnappare

33 bilder

Gärdsmyg

2 bilder

Gäss

15 bilder

Gök

1 bild

Hackspettar

7 bilder

Hägrar

10 bilder

Hönor

9 bilder

Korsnäbbar

6 bilder

Krågfåglar

14 bilder

Kungsfiskare

2 bilder

Kungsfåglar

7 bilder

Lommar

3 bilder

Lärkor

9 bilder

Mesar

25 bilder

Måsar

7 bilder

Nattskärror

2 bilder

Nötväckor

3 bilder

Rovfåglar

37 bilder

Seglare

1 bild

Sidensvans

4 bilder

Skarvar

2 bilder

Sparvar

12 bilder

Storkar

5 bilder

Strömstarar

3 bilder

Sulor

2 bilder

Svalor

7 bilder

Svanar

6 bilder

Sångare

29 bilder

Tjäder

6 bilder

Tranor

3 bilder

Trastar

10 bilder

Trutar

8 bilder

Trädkrypare

4 bilder

Tärnor

13 bilder

Törnskator

10 bilder

Ugglor

11 bilder

Vadare

55 bilder

Änder

70 bilder

Ärlor

10 bilder