Senaste Bilderna

Hagtornsfjäril Hagtornsfjäril Sommahagen Malexander Rosenfink Rosenfink Johannisborgs slottsruin Norrköping Rosenfink Rosenfink Johannisborgs Slottsruin Norrköping Rosenfink Sosenfink Johannisborgs Slottsruin
Enkelbeckasin Enkelbeckasin Johannisborgs Slottsruin Norrköping Enkelbeckasin Enkelbeckasin Johannisborgs Slottsruin Norrköping Enkelbeckasin Enkelbeckasin Johannisslott Borgsruin Gräsand Gräsand Vrinnevi Våtmark
Mindre Flugsnappare Mindre Flugsnappare Ågelsjön Norrköping Mindre Flugsnappare Mindre Flugsnappare Ågelsjön Norrköping Mindre Flugsnappare Mindre Flugsnappare Ågelsjön Norrköping Mindre Flugsnappare Mindre Flugsnappare Ågelsjön Norrköping
Större Hackspett Större Hackspett Herrebro Våtmark Sångsvan Sångsvan Herrebro Våtmark Sävsparv Sävsparv Herrebro Våtmark Norrköping Halsbandsflugsnappare Halsbandsflugsnappare Beijershamn Öland
Halsbandsflugsnappare Halsbandsflugsnappare Beijershamn Öland Gråhakedopping Gråhakedopping Sockerbruksdammarna Mörbylånga Öland Näktergal Näktergal Sockerbruksdammarna Mörbylånga Öland Näktergal Näktergal Sockerbruksdammarna Mörbylånga Öland
Sånglärka Sånglärka Fyrvägen Ottenby Öland Småskrake Småskrake Södra udden Öland Havstrut Havstrut Södra udden Öland Knölsvan Knölsvan Södra lundsjön Öland
Halsbandsflugsnappare Halsbandsflugsnappare Södra Lunde Öland Halsbandsflugsnappare Halsbandsflugsnappare Södra lunden Öland Halsbandsflugsnappare Halsbandsfluggsnappare Södra Lunden Öland Årta Årta Södra lundsjön Öland
Kornsparv Kornsparv Hulterstad Öland Kornsparv Kornsparv Hulterstad Öland Trädpiplärka Trädpiplärka Fågelsjön Degerhamn Öland Havssula Havssula Ölands södra udde
Havssula Havssula Ölands södra udde Havssula Havssula Södra udden Öland Ejder Ejder Fyrvägen Ottenby Öland Törnsångare Törnsångare Sebybadet Öland
Trädpiplärka Trädpiplärka Mellersta Lunden Ottenby Öland Bofink Bofink Norr Lunden Ottenby Öland Röd Glada Röd Glada Södra Lunden Ottenby Öland Halsbandsglugsnappare Halsbandsflugsnappare Södra Lunden Ottenby Öland
Rödbena Rödbena Fyrvägen Ottenby Öland Gravand Granand Beteby Svensksundsviken Havsörn Havsörn Beteby Svensksundsviken Havsörn Havsörn Beteby Svensksundsviken
Fiskgjuse Fiskgjuse Beteby Svensksundsviken Fiskgjuse Fiskgjuse Beteby Svensksundsviken Gräsand Gräsand Vrinnevi våtmark Svarthakedopping Svarthakedopping Vrinnevi våtmark
Svarthakedopping Svarthakedopping Vrinnevi våtmark Sävsparv Sävsparv Herrebro våtmark Skärfläcka Skärfläcka Beteby Svensksundsviken Skräntärna Skräntärna Beteby Svensksundsviken
Skärfläcka Skärfläcka Beteby Svensksundsviken Skärfläcka Skärfläcka Beteby Svensksundsviken Skärfläcka Skärfläcka Bereby Svensksundsviken