Änder

Alfågel Alfågel Bråviken : Marviken
1 Alfågel Bråviken
Alfågel Alfågel Häradskär : Häradskär
2 Alfågel Häradskär
Alfågel Alfågel i Strömsparken : Strömsparken, Norrköping
3 Alfågel i Strömsparken
Bergand Bergand Lindö Norrköping : Lindö, Norrköping
4 Bergand Lindö Norrköping
Bergand och Vigg Bergand och Vig i Lindö Norrköping : Småbåtshamnen, Lindö, Norrköping
5 Bergand och Vig i Lindö Norrköping
Bergand Bergand Ölands Södra Udde : Ölands Södra Udde
6 Bergand Ölands Södra Udde
Bergand Bergand Ölands Södra Udde : Ölands Södra Udde
7 Bergand Ölands Södra Udde
Bläsand Bläsand Åby Gård Norsholm : Åby Gård, Norsholm
8 Bläsand Åby Gård Norsholm
Bläsand Bläsand Åby Gård Norsholm : Herrebro Våtmark, Norrköping
9 Bläsand Åby Gård Norsholm
Bläsand Bläsand Åby Gård Norsholm : Åby Gård, Norsholm
10 Bläsand Åby Gård Norsholm
Bläsand Bläsand Åby Gård Norsholm : Åby Gård. Norsholm
11 Bläsand Åby Gård Norsholm
Bläsand Bläsand Ölands södra udde : Ölands Södra Udde
12 Bläsand Ölands södra udde
Brudand Brudand i Åbackarna : Åbackarna, Norrköping
13 Brudand i Åbackarna
Brudand Brudand Åbackarna Norrköping : Åbackarna, Norrköping
14 Brudand Åbackarna Norrköping
Brunand Brunand Herrebro Våtmark Norrköping : Herrebro Våtmark
15 Brunand Herrebro Våtmark Norrköping
Brunand Brunand Herrebro Våtmark Norrköping : Herrebro Våtmark
16 Brunand Herrebro Våtmark Norrköping
Brunand Brunand Herrebro Våtmark Norrköping : Herrebro Våtmark
17 Brunand Herrebro Våtmark Norrköping
Brunand Brunand Herrebro Våtmark Norrköping : Herrebro Våtmark, Norrköping
18 Brunand Herrebro Våtmark Norrköping
Brunand Brunand i Tåkern : Glänås, Tåkern
19 Brunand i Tåkern
Ejder Ejder Bråviken : Bråviken
20 Ejder Bråviken
Ejder Ejder Fyrvägen Ottenby Öland : Fyrvägen, Ottenby, Öland
21 Ejder Fyrvägen Ottenby Öland
Ejder Ejder Häradskär : Höradskär
22 Ejder Häradskär
Ejder Ejder i Bråviken : Bråviken
23 Ejder i Bråviken
Ejder Ejder Varberg : Varberg
24 Ejder Varberg
Ejder Ejder Ölands södra Udde : Ölands Södra Udde
25 Ejder Ölands södra Udde
Ejder Ejder Öttenby Öalnd : Ottenby, Öland
26 Ejder Öttenby Öalnd
Gravand Gravand Beijershamn Öland : Beijershamn, Öland
27 Gravand Beijershamn Öland
Gravand Gravand Eckelsudde Öland : Eckelsudde, Öland
28 Gravand Eckelsudde Öland
Gravand Gravand Eckes udde öland : Eckelsudde, Öland
29 Gravand Eckes udde öland
Gräsand Gräsand Nykvarn Linköping : Nykvarn, Linköping
30 Gräsand Nykvarn Linköping
Gräsand Gräsand Vrinnevi Våtmark Norrköping : Vrinnevi Våtmark, Norrköping
31 Gräsand Vrinnevi Våtmark Norrköping
Gräsand Gräsand Vrinnevi Våtmark Norrköping : Vrinnevi Våtmark, Norrköping
32 Gräsand Vrinnevi Våtmark Norrköping
Knipa Knipa Herrebro Våtmark : Herrebro Våtmark, Norrköping
33 Knipa Herrebro Våtmark
Knipa Knipa Herrebro Våtmark Norrköping : Herrebro Våtmark, Norrköping
34 Knipa Herrebro Våtmark Norrköping
Knipa Knipa Vrinnevi Våtmark : Vrinnevi Våtmark, Norrköping
35 Knipa Vrinnevi Våtmark
Knipa Knipa Vrinnevi Våtmark Norrköping : Vrinnevi Våtmark, Norrköping
36 Knipa Vrinnevi Våtmark Norrköping
Kricka Kricka Herrebro Våtmark Norrköping : Herrebro Våtmark, Norrköping
37 Kricka Herrebro Våtmark Norrköping
Kricka Kricka Vrinnevi våtmark : Vrinnevi Våtmark, Norrköping
38 Kricka Vrinnevi våtmark
Kricka Kricka Vrinnevi våtmark : Vrinnevi Våtmark, Norrköping
39 Kricka Vrinnevi våtmark
Kricka Kricka Åby Gård Norsholm : Åby Gård, Norsholm
40 Kricka Åby Gård Norsholm
Mandarinand Mandarinand Färgaregården : Färgaregården, Norrköping
41 Mandarinand Färgaregården
Praktejder Praktejder kvarsebo Färjeläge Norrköping : Kvarsebo Färjeläge, Norrköping
42 Praktejder kvarsebo Färjeläge Norrköping
Praktejder Praktejder Kvarsebo Färjeläge Norrköping : Kvarsebo Färjeläge, Norrköping
43 Praktejder Kvarsebo Färjeläge Norrköping
Praktejder Praktejder Skenäs färjeläge : Skenäs
44 Praktejder Skenäs färjeläge
Ringand Ringand Illersjö Våtmark Motala : Illersjö VÅtmark, Motala
45 Ringand Illersjö Våtmark Motala
Rödhuvad Dykand Rödhuvad Dykand Ljungdammarna Linköping : Ljungdammarna, Linköping
46 Rödhuvad Dykand Ljungdammarna Linköping
Rödhuvad dykand Rödhuvad dykand N dammarna gärdstad Linköping : Norra dammarna, gärdstad, Linköping
47 Rödhuvad dykand N dammarna gärdstad Linköping
Salskrake Salskrake Åby Gård Norsholm : Åby Gård, Norsholm
48 Salskrake Åby Gård Norsholm
Salskrake Salskrake Åby Gård Norsholm : Åby Gård, Norsholm
49 Salskrake Åby Gård Norsholm
Salskrake Salskrake Åby Gård Norsholm : Åby Gård, Norsholm
50 Salskrake Åby Gård Norsholm
Salskrake Salskrake Åby Gård Norsholm : Åby Gård. Norsholm
51 Salskrake Åby Gård Norsholm
Skedand Skedand Herrebro Våtmark Norrköping : Herrebro Våtmark, Norrköping
52 Skedand Herrebro Våtmark Norrköping
Skedand Skedand Herrebro Våtmark Norrköping : Herrebro Våtmark, Norrköping
53 Skedand Herrebro Våtmark Norrköping
Småskrake Småskrake Stora Karlsö Gotland : Stora Karlsö, Gotland
54 Småskrake Stora Karlsö Gotland
Småskrake Småskrake Ölands Södra Udde : Ölands Södra Udde
55 Småskrake Ölands Södra Udde
Småskrake Småskrake Ölands Södra Udde : Ölands Södra Udde
56 Småskrake Ölands Södra Udde
Småskrake Småskrake Ölands södra udde
57 Småskrake Ölands södra udde
Snatterand Hona Snatterand hona Herrebro Våtmark Norrköping : Herrebro Våtmark, Norrköping
58 Snatterand hona Herrebro Våtmark Norrköping
Snatterand Snatterand Åbackarna Norrköpin : Åbackarna, Norrköping
59 Snatterand Åbackarna Norrköpin
Snatterand Snatterand Åbackarna Norrköping : Aåbackarna, Norrköping
60 Snatterand Åbackarna Norrköping
Snatterand Snatterand Åbackarna Norrköping : Aåbackarna, Norrköping
61 Snatterand Åbackarna Norrköping
Snatterand Snatterand Åby Gård Norrköping : Åby Gård, Norsholm
62 Snatterand Åby Gård Norrköping
Snatterand Snatterand Åby Gård Norsholm : Åby Gård. Norsholm
63 Snatterand Åby Gård Norsholm
Sjärtand Stjärtand Herrebro Våtmark Norrköping : Herrebro Våtmark, Norrköping
64 Stjärtand Herrebro Våtmark Norrköping
Stjärtand Stjärtand Ryttargårdsdammen Linköping : Ryttargårdsdammen, Linköping
65 Stjärtand Ryttargårdsdammen Linköping
Storskrake Storskrake Gamla Rörsviken Norrköping
66 Storskrake Gamla Rörsviken Norrköping
Storskrake Storskrake Lindö : Småbåtshamnen, Lindö
67 Storskrake Lindö
Storskrake Storskrake Åbackarna Norrköping : Åbackarna, Norrköping
68 Storskrake Åbackarna Norrköping
Storskrake Storskrake Åby Gård : Åby Gård, Morsholm
69 Storskrake Åby Gård
Storskrake Storskrake Öhmanskajen Nprrköping : Öhmanskajen, Norrköping
70 Storskrake Öhmanskajen Nprrköping
Svärta Svärta Sandvik Öland : Sandvik, Öland
71 Svärta Sandvik Öland
Svärta Svärta Sandvik Öland : Sandvik, Öland
72 Svärta Sandvik Öland
Vigg Vigg Åbackarna Norrköping : Åbackarna, Norrköping
73 Vigg Åbackarna Norrköping
Vigg Vigg Åbackarna Norrköping : Åbackarna, Norrköping
74 Vigg Åbackarna Norrköping
Årta Årta Herrebro våtmark Norrköping : Herrero Våtmark, Norrköping
75 Årta Herrebro våtmark Norrköping
Årta Årta Södra lundsjön Öland : Södra Lundsjön, Ottenby, Öland
76 Årta Södra lundsjön Öland