faglar

Alkor

22 bilder

Doppingar

17 bilder

Duvor

15 bilder

Finkar

33 bilder

Flugsnappare

44 bilder

Gärdsmyg

2 bilder

Gäss

20 bilder

Gök

1 bild

Hackspettar

8 bilder

Hägrar

10 bilder

Hönor

10 bilder

Korsnäbbar

6 bilder

Kråkfåglar

18 bilder

Kungsfiskare

2 bilder

Kungsfåglar

7 bilder

Lommar

7 bilder

Lärkor

9 bilder

Mesar

25 bilder

Måsar

9 bilder

Nattskärror

2 bilder

Nötväckor

3 bilder

Rovfåglar

38 bilder

Seglare

1 bild

Sidensvans

4 bilder

Skarvar

2 bilder

Sparvar

14 bilder

Storkar

5 bilder

Strömstarar

3 bilder

Sulor

2 bilder

Svalor

7 bilder

Svanar

10 bilder

Sångare

37 bilder

Tjäder

6 bilder

Tranor

3 bilder

Trastar

11 bilder

Trutar

14 bilder

Trädkrypare

4 bilder

Tärnor

29 bilder

Törnskator

10 bilder

Ugglor

11 bilder

Vadare

62 bilder

Änder

76 bilder

Ärlor

11 bilder