Senaste Bilderna

Turkrduva Turkduva Öhmanskajen Norrköping
1 Turkduva Öhmanskajen Norrköping
Storskrake Storskrake Gamla Rörsviken Norrköping
2 Storskrake Gamla Rörsviken Norrköping
Skrattmås Skrattmås Öhmanskajen Norrköping
3 Skrattmås Öhmanskajen Norrköping
Fiskmås Fiskmås Öhmanskajen
4 Fiskmås Öhmanskajen
Kungsfågel Kungsfågel Åby Gård Norsholm
5 Kungsfågel Åby Gård Norsholm
Kungsfågel Kungsfågel Åby Gård Norsholm : Åby Gård, Norsholm
6 Kungsfågel Åby Gård Norsholm
Kungsfågel Kungsfågel Åby Gård Norsholm
7 Kungsfågel Åby Gård Norsholm
Trana Trana Åby Gård Norsholm
8 Trana Åby Gård Norsholm
Sångsvan Sångsvan Åby Gård Norsholm
9 Sångsvan Åby Gård Norsholm
Kanadagås Kanadagås Åby Gård Norsholm
10 Kanadagås Åby Gård Norsholm
Bläsgås Bläsgås Herrebro Våtmark Norrköping
11 Bläsgås Herrebro Våtmark Norrköping
Vitkindad Gås Vitkindad Gås Herrebro Våtmark Norrköping : Herrebro Våtmark, Norrköping
12 Vitkindad Gås Herrebro Våtmark Norrköping
Svarthakad Buskskvätta Svarthakad Buskskvätta Brågorg Svensksundsviken : Bråborg, Svensksundsviken
13 Svarthakad Buskskvätta Brågorg Svensksundsviken
Svartkråka Svartkråka Linghem : Linhem
14 Svartkråka Linghem
Storskrake Storskrake Åby Gård : Åby Gård, Morsholm
15 Storskrake Åby Gård
Smådopping Smådopping Åbackarna Norrköping : Aåbackarna, Norrköping
16 Smådopping Åbackarna Norrköping
Smådopping Smådopping Åbackarna Norrköping : Åbackarna, Norrköping
17 Smådopping Åbackarna Norrköping